Endonezya'daki En Büyük 6 Sağlık Sorunu

Endonezya 72 yıl önce bağımsızlığını kazandığından beri Endonezya'da sağlık dünyasının gelişimi iyiye gidiyor. Bu, halk sağlığını iyileştirmek için yaratılan sağlık dünyasındaki birçok yenilikten açıkça görülmektedir.

Bununla birlikte, hızlı gelişmeye rağmen, ülke hala artmaya devam eden çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bu sorunlar, Endonezya'nın sağlık sektöründe hala büyük bir yük ve zorluk teşkil etmektedir. İşte Endonezya'nın sağlık sektöründeki bazı sorunlar ve zorluklar ile hükümetin bunların üstesinden gelme stratejisi!

Ayrıca şunu da okuyun: Endonezya'da Zaman Zaman Sağlık ve Bağışıklama Gelişmeleri

1. Doğuma Bağlı Anne Ölümü

Şu anda, doğum sırasında anne ölüm oranı azalmıştır. Ancak, sayı hala beklenen hedeften uzaktır. Bunun nedeni, anne sağlığı hizmetlerinin yetersiz kalitesi, hamile kadınların sağlıksız durumu ve diğer faktörlerdir.

Verilere göre, anne ölümünün ana nedenleri gestasyonel hipertansiyon ve doğum sonu kanamadır. Ek olarak, sıklıkla anne ölümüne neden olan durumlar, komplikasyonlarla başa çıkma, anemi, diyabet, sıtma ve çok genç olmadır.

Bunun üstesinden gelmek için hükümet, hizmetlerinin kalitesinde bir artışla birlikte puskesma geliştirme programını yoğunlaştırıyor. Hükümet ayrıca hamile kadınların beslenmesi için bir gıda çeşitliliği modeli yaratıyor. Planlı aile planlaması programı da anne ölümlerini azaltmak için kullanılmaktadır.

2. Bebek, Yürümeye Başlayan Çocuk ve Ergen Ölümlülüğü

Son 5 yılda bebek ve beş yaş altı ölüm oranları azalmıştır. Ancak doğuma bağlı anne ölüm hızına benzer şekilde, bu hala hedeften uzaktır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ana ölüm nedenleri Rahim İçi Fetal Ölüm (IUFD) ve Düşük Doğum Ağırlığıdır (LBW). Yeni yürümeye başlayan çocuklara gelince, yaşanan başlıca ölüm nedenleri zatürre ve ishaldi.

Yani çevresel faktörler ve annenin hamilelik öncesi ve hamilelik sırasındaki durumu bebeğin durumunu büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, bu zorlukla başa çıkmak için hükümet, anne adaylarının hamilelik ve doğumla yüzleşmeye gerçekten hazır olmaları için hazırlık adımları oluşturacaktır.

Adolesanlarda ulaşım kazalarının yanı sıra başlıca ölüm nedenleri dang humması ve tüberkülozdur. Genellikle bu, tütün veya sigara kullanımından kaynaklanır. Bu sorunun üstesinden gelmek için hükümet, sağlık sorunlarını teşvik etmek için her okulda zorunlu olan UKS'nin uygulanmasını kurdu. UKS programının önceliği, okul çağındaki beslenmeyi, üreme sağlığını ve bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisini iyileştirmektir.

Ayrıca okuyun: Yürümeye Başlayan Bebeklerin Dengeli Beslenme İhtiyaçları

3. Artan Yetersiz Beslenme Sorunları

Şu anda, Endonezya'daki beslenme sorunlarının hala çok karmaşık olduğu ortaya çıktı. Sadece yetersiz beslenme sorunu değil, aşırı beslenme sorunu da ciddi şekilde ele alınması gereken bir sorundur. Şart bodurluk (kısa) kendisine yoksulluk ve uygunsuz ebeveynlik neden olur, bu da bilişsel yeteneklerin optimal olarak gelişmemesine, kolayca hastalanmasına ve düşük rekabet gücüne sahip olmasına neden olur.

Bu sorun çocuklar için en ölümcül olanıdır, çünkü bu ciddi büyüme bozukluğu onların geleceğine zarar verebilir. Ayrıca, eğer bodurluk 1000 gün sonra ortaya çıkarsa, yan etkilerin tedavisi çok zor olabilir.

Sorunu çözmek bodurlukHükümet, anneler ve çocuklar için beslenmenin önemini anlamaları için topluma bir sosyalleşme programı düzenledi. Hükümet, gebe kalmadan çocuk 2 yaşına gelene kadar yaşamın ilk 1000 gününe odaklanıyor.

4. Artan Bulaşıcı Hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklar sorunu da Endonezya sağlık dünyasına hâlâ hakimdir. Hükümetin ana önceliği HIV/AIDS, tüberküloz, sıtma, dang humması, grip ve kuş gribinin kökünü kazımaktır. Endonezya ayrıca cüzzam, filaryaz ve leptospirosis gibi hastalıkları hala tam olarak kontrol edemiyor.

Hükümetin bu sorunu ortadan kaldırma stratejisi, çocuk felci, kızamık, difteri, boğmaca, hepatit B ve tetanos gibi aşıları ve bağışıklamaları artırmaktır. Bu stratejinin etkili olduğu kanıtlandı, çünkü 2014'te Endonezya'nın çocuk felcinden ari olduğu ilan edildi.

Hükümet, HIV/AIDS'i kontrol altına almak için hastaların, sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetlerinin (özellikle hastanelerin) ve sağlık laboratuvarlarının yönetimini içeren bir takım hazırlıklar yapmıştır.

Ayrıca, yüksek bulaşıcı hastalık riskini azaltmak için hükümet ayrıca bir Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi (EWARS) veya bir Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi (SKDR) geliştirmiştir. Bu EWARS sistemi aracılığıyla, belirli hastalık vakalarının artan eğilimine erken teşhis ve yanıt vermede bir artış olacağı umulmaktadır.

SARS ve kuş gribi gibi ortaya çıkan birçok yeni hastalık nedeniyle sistem de yoğunlaşıyor. Bu yeni hastalıklar genellikle hayvan kaynaklı virüslerin neden olduğu hastalıklardır.

Ayrıca okuyun: Aşı Olmamanın Tehlikeleri

5. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Artması

Son yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıklar sorununun bulaşıcı hastalıklardan ziyade Endonezya'da büyük bir yük haline geldiği ortaya çıktı. Bu nedenle Endonezya şu anda bulaşıcı olmayan hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar olmak üzere iki kat zorluk yaşıyor.

Endonezya halkına çoğunlukla saldıran bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında hipertansiyon, diyabetes mellitus, kanser ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunur. Ayrıca sigaraya bağlı ölümlerin sayısı da artmaya devam ediyor.

Hükümetin bu sorunla başa çıkma stratejisi, toplumdaki bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörlerini izleme ve tespit etme çabası olarak Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü için Entegre Kalkınma Noktasını (Posbindu-PTM) uygulamaktır.

Erken teşhis çok önemlidir, çünkü Endonezyalıların çoğu bulaşıcı olmayan bir hastalıktan muzdarip olduklarının farkında değildir. Bu nedenle hükümet, BPJS gibi sosyalleşme ve sağlık sigortası programlarını da artırmayı planlıyor.

6. Ruh Sağlığı Sorunları

Biz farkında olmadan Endonezya'daki ruh sağlığı sorunları çok büyük ve önemli bir sağlık yükü oluşturuyor. Verilere göre Endonezya'da 14 milyondan fazla insan zihinsel ve duygusal rahatsızlıklardan muzdarip. Bu arada, 400.000'den fazla insan ciddi zihinsel bozukluklardan (psikotik) muzdariptir.

Endonezya'daki ruhsal bozukluklar sorunu davranışsal sorunlarla ilgilidir ve genellikle intihar gibi kendini tehdit eden durumlara yol açar. Bir yılda 1.170 intihar var ve sayı artmaya devam ediyor.

Bunun üstesinden gelmek için hükümet, öncüsü puskesmalar olan Topluma Dayalı Ruh Sağlığı Çabalarının (UKJBM) geliştirilmesine öncelik veriyor. Bu program, ruhsal bozuklukların artmasını önlemek için toplumla birlikte çalışır.

Ayrıca okuyun: Anneler, Çocuklarınızın OPV Aşılarını Doğru Zamanda Olduğundan Emin Olun!

Şimdiye kadar Endonezya'da çözülmesi gereken birçok sağlık sorunu var. Ancak toplum ve hükümet arasındaki işbirliği ile bu sorunların mutlaka üstesinden gelinebilir.

Elbette maksimum sağlığa ulaşmak için hükümetin de toplumun refahını ve çıkarlarını ön planda tutması gerekiyor. 72 yaşına girerken, Endonezya'nın insanların hayatta kalması için de sağlık dünyasının kalitesini iyileştirmeye devam etmesi gerektiği kesin!